Ve městě to žije ...1 MC Donald cup ...2 Rozvíjíme dětské dovednosti ...3 Člověk a jeho zdraví ...4 Lyžařský výcvik ...5 Pasování na čtenáře ...6 Škola v přírodě ...7 Závody v plavání ...8
Slideshow DHTML by WOWSlider.com v5.0

Kvě 30

Konzultace v červnu

Vážení rodiče, zveme vás ve čtvrtek 2. 6. od 15:30 do 16:30 hodin na poslední pravidelné konzultace v tomto školním roce. Můžete získat informace před závěrečným hodnocením, popřípadě projednat potřeby, nedostatky, problémy nebo nejasnosti s konkrétními učiteli.

Kvě 26

Vitamínový den – 8. 6. 2016

Obsahem krátké prezentace jednotlivých tříd bude jednak beseda o stravovacích návycích, dále praktické ukázky lisování ovocných šťáv a součástí bude i ochutnávka čerstvého ovoce a zeleniny včetně ovocných šťáv, dále potom banánový koktejl s mlékem a medem. Vitamínový den je určen pro žáky 1. Stupně, kdy jednotlivé třídy chodí do kuchyňky, jídelny po 20 minutách + 5 minut přestávka.

Rozpis tříd:

1. hod-1.A , pak 1. B
2. hod. 2.A + 2. B
3. hod. 4.B + 5. A
4. hod. 4. A + 4.C
5. hod. 3. A + 3. B
6. hod 5. B

Kvě 17

Vyšehradská literární soutěž 2016: Poselství z planety Země

Zúčastnilo se 111 soutěžících s přibližně 200 příspěvky.
10 nejlepších prací bylo odměněno věcnými cenami, největším úspěchem je však bezesporu jejich otištění ve sborníku „Poselství z planety Země“.
A právě tohoto vynikajícího úspěchu dosáhl Vít Cekota (8. B) se 2 básněmi Poslední poselství z planety Země, Pozemský duch. Na jeho básnický talent se můžete těšit již při dalším vydání časopisu MATES!!!

Kvě 04

Hledáme učitele/učitelky pro 2. stupeň

Ředitel ZŠVD hledá pro příští školní rok vhodné kandidáty na pozice učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň (6. – 9. třída), s termínem nástupu od 1. 8. 2016. Více informací naleznete zde.

Dub 20

Vyúčtování Ozdravného pobytu 2015

Vážení rodiče, omlouváme se za zdržení ve vyúčtování podzimního ozdravného pobytu. Konečně se nám podařilo akci finančně vypořádat s poskytovatelem dotace – SFŽP ČR. Na konkrétní částky vyúčtování se můžete příležitostně zeptat vašich třídních učitelek. Akce skončila v černých číslech, přeplatky budou v nejbližších dnech převedeny na vaše účty.
… Vaše CK ZŠVD

Dub 04

Provoz školního hřiště

Od pondělí 4. 4. 2016 je opět v provozu naše školní hřiště. Jeho využití upravuje provozní řád, který je k dispozici na těchto www stránkách. Provoz hřiště zajišťuje správce. V odpoledních hodinách můžou sportovat naše děti, jejich rodiče i široká veřejnost. Sportu ZDAR!!!
… vaše ZŠVD

Bře 24

Třídní schůzky, konzultace, setkání SRPŠ

Vážení rodiče,

u příležitosti ¾-letí vás zveme na třídní schůzky, které se budou konat ve čtvrtek 14. dubna 2016 od 16:00 hodin pro první stupeň (třídy 1.-5.) a od 16:30 hodin pro stupeň druhý (třídy 6.-9.). Na programu budou informace o výchově a vzdělávání vašich dětí, akcích a aktivitách školy a pro třetí ročníky informace o sportovních třídách. Pravidelné dubnové konzultace se z tohoto důvodu nekonají.
Zároveň zveme všechny třídní důvěrníky SRPŠ na tradiční setkání, které se uskuteční po zmiňovaných třídních schůzkách od 17:30 hodin ve sborovně školy.
… vaše ZŠVD

Bře 17

Olympiáda v ruském jazyce

Srdečně zveme všechny ruštináře na Olympiádu v ruském jazyce, která se uskuteční 23. března 2016. Jedná se o první ročník pořádaný na naší škole. Přihlášky předávejte osobně vyučující ruského jazyka – Mgr. Jitce Fojtkové do pátku 18. 03. 2016. Bližší informace viz příloha.

Těšíme se na Vaši účast!

Propozice

Úno 29

Šikulové

Vážení rodiče,

Vážení rodiče, ve čtvrtek 3. března 2016 bude na naší škole Česká televize natáčet pořad pro děti Šikulové. To jak máme šikovné děti se bude vysílat na ČT : D v květnu. Nezapomeňte se dívat!!!
… vaše ZŠVD :o)

Úno 19

ZÁPIS 2016 – výsledky

Vážení rodiče,

děkujeme za důvěru, kterou nám projevujete přihlášením Vašeho dítěte na naši školu, moc si jí vážíme. Bohužel jsme z kapacitních důvodů nemohli přijmout všechny uchazeče. Vás, kterých se to týká, chci upozornit na nutnost v co nejkratším termínu dodatečně zapsat Vaše dítě na jinou školu. Rozhodnutí o nepřijetí Vám i s veškerými informacemi dojde poštou v následujících dnech. Přijatým blahopřejeme, rozhodnutí se poštou neposílá, ale můžete si ho v případě potřeby nechat vystavit v kanceláři školy. Veškeré informace potřebné k úspěšnému startu Vašich dětí v první třídě naleznete v červnu na těchto stránkách.

… vaše ZŠVD

Seznam žáků přijatých / nepřijatých do 1. ročníku od 1. 9. 2016