5. C

Třídní učitelka:

V případě nepřítomnosti zastupuje: