O škole

Naše škola byla slavnostně otevřena 1. září 1971 na nově postaveném sídlišti s velkým počtem dětí. Zpočátku se vyučovalo ve dvousměnném provozu, protože škola měla přes 700 žáků v 18 třídách a pracovalo zde přes 40 učitelů a vychovatelů. Podle pamětníků byly třídy naplněny k prasknutí. Na některých dochovaných fotografiích jsme napočítali až 38 žáků! Situace se zlepšila až po otevření dvou nových škol v okolí. Přesná čísla nelze bohužel doložit, protože při povodních v roce 1997 přišla škola o archív a veškerou dokumentaci. Můžeme ale směle odhadovat, že absolventů naší školy bylo už přes 3000.

Na ředitelském postu se postupně vystřídali: Mirko Hudeček, Danuše Pernická, Jarmil Vysloužil a od roku 2011 je ve funkci Martin Černý.

Ve funkci zástupce ředitele působili: Danuše Pernická, František Šmída, Božena Dudová, Jana Hynečková, Blanka Zellingerová a od roku 1997 zastává funkci Jaroslav Matěj.

Vzhledem k tomu, že si naše škola vybudovala celkově dobrou pověst svou kvalitní výukou, přístupem k žákům a oboustrannou spoluprací s rodiči, nikdy jsme nepocítili výrazný úbytek žáků a tento trend a určitou prestiž jsme si udrželi dodnes. V posledních letech dokonce zájem o naši školu stoupá. V současné době se počet žáků stabilizoval okolo 500 (přesně 530) a počet tříd stoupl na 21. Určitě bychom zvládli více zájemců i z jiných městských obvodů, kteří mají zájem o docházku právě na naši školu, chybí však prostory.

V čem se lišíme od ostatních škol?

Od roku 1979 byly u nás zavedeny sportovní plavecké třídy, později také třídy zaměřené na volejbal – nejdříve jenom dívek, později i chlapců. V obou sportech jsme dosáhli, dosahujeme a doufáme, že budeme dosahovat nemalých úspěchů v okresním, krajském i celostátním měřítku. Naši žáci jsou úspěšní i v jiných soutěžích, nejen sportovních.

Máme z našeho pohledu krásnou školu. Největší změny jsme zaznamenali v letech 2003 – 2004, kdy proběhla rekonstrukce školního hřiště, pak následovala rekonstrukce sociálního zařízení a kanalizace (v roce 2007) a o tři roky později škola zkrásněla po celkovém zateplení.

Zlepšilo se také celkové vybavení školy – ve třídách nové lavice, nábytek, přibyly odborné učebny, např. pro výuku cizích jazyků, výpočetní techniky. Bohužel chybí druhá tělocvična, současná je sice po povodních zrekonstruována, ale naše sportovně založená škola by si zasloužila i druhou.

Na škole vyučuje stabilní aprobovaný učitelský sbor zapálený pro svou práci. Případné výchovné problémy nám pomáhá řešit školní psycholožka.

Kromě základního vzdělání a programů sportovních tříd nabízíme i řadu kroužků, ve kterých se děti mohou realizovat ve svém volném čase. Počet kroužků se pohybuje kolem 30 – sportovně zaměřené, jazykové, výtvarné, šachový, taneční… Těší nás, že vedoucími těchto zájmových kroužků nejsou jen učitelé, ale zapojili se i někteří rodiče dětí.

Od roku 1997 vychází školní časopis MATES. Obsahuje reportáže ze školních akcí, seznamuje čtenáře s průběhem a výsledky soutěží, vycházejí rozhovory s pedagogy, ankety, pozvánky na akce, zajímavosti (hudba, móda, idoly, vtipy…). O časopis je mezi žáky i učiteli velký zájem.

Snažíme se naplnit vizi školy – učinit děti ve škole šťastné, spokojené a hlavně připravené pro další život.