Přestup na ZŠVD

Vážení zájemci o plnění povinné školní docházky na ZŠVD.

Pro přestup na ZŠVD je nutné kontaktovat ředitele školy a danou věc s ním osobně projednat.
Řízení o přestupu žáka probíhá podle správního řádu na základě podání žádosti o přijetí jeho zákonným zástupcem.