YouTube

Bludiště

4.A. B. Rozlučková besídka

“Olympiáda jinak”

O Červené Karkulce
V měsíci červnu jsme začali nacvičovat dramatizaci operetky Zdeňka Svěráka Červená Karkulka. Chtěli jsme tímto představením překvapit a potěšit rodiče na rozlučkové besídce. Pohádku jsme také zahráli pro 1. ročníky. Všechny nás práce bavila a myslíme si, že se nám i povedla J

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 jsme se vydali na školní výlet. Cílem byly Pustevny. Prošli jsme se kolem sochy Radegasta na Radhošť a k sochám Cyrila a Metoděje, kteří k nám přinesli křesťanství. Prohlédli si kostelíček a stejnou cestou se vraceli zpět. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a pofukoval jemný větřík, obloha byla vymetená a krásné výhledy těšily naše oči. Většina navštívila stezku Valaška. Velmi se nám líbil visutý most a prosklená deska, na kterou se odvážili všichni a udělali si skvělé fotografie. Velký úspěch a zájem sklidily trampolíny. Výlet se vydařil a všichni se vrátili domů příjemně unaveni našlapanými kilometry v nohách a plni skvělých zážitků.

     V průběhu školního roku prváci chodili do knihovny na pravidelné besedy spojené se soutěžemi, literárními kvízy a ukázkami mimočítankové četby. Celý projekt Budu čtenář byl uzavřen slavnostním pasováním na čtenáře v přerovském zámku. Děti složily čtenářskou přísahu a jako dárek obdrželi průkaz čtenáře, pasovací listinu a knihu veršů.
     Velkým zážitkem a dobrodružstvím byl náš školní výlet. Vydali jsme se k jezeru do Poděbrad u Olomouce – krásného prostředí Litovelského Pomoraví. V družstvech děti plnily různé zábavné, sportovní a vědomostní úkoly. Cílem bylo objevit Lochneskou příšeru, která se nakonec v jezeře opravdu zjevila. Děti ji na závěr zahnaly střelbou z vodních pistolí.

ČOKOTRETRA   1. ROČNÍK

V pátek 30. května se školní dvůr zaplnil žáky 1. stupně, kde proběhlo školní kolo atletických závodů ČOKOTRETRA. Po krátké společné rozcvičce se závodníci rozdělili do družstev podle věkových kategorií.
A už odstartovali!! Začalo se od nejmladších závodníků, kteří závodili většinou poprvé. Ti starší, zkušenější, bojovali opravdu s velkým nasazením. K výborným výsledkům jim pomohlo obrovské povzbuzování diváků – spolužáků.
Jak bývá na „správných“ závodech zvykem, na závěr proběhlo slavnostní vyhodnocení celého sportovního klání a vítězové jednotlivých rozběhů byli po zásluze odměněni medailemi. Všem závodníkům blahopřejeme!!!

Ve středu 22. 5. jsme se vydali na exkurzi do bývalé těžební věže Kukla do Oslavan u Brna. Vznikl tam zábavní interaktivní park Permonium. Po skupinkách jsme chodili, plnily úkoly a sbírali body, které nám vymyslel počítač. U některých jsme museli přemýšlet, u některých zase zapojit své tělo. Za odměnu jsme všichni získali malou sošku permoníka. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak jsme si to užili.

Letos jsme se vydali do TECHNICKÉHO MUZEA v Brně. Vzhledem k tomu, že jsme ve vlastivědě probírali období první republiky, měli jsme možnost nahlédnout do dílen různých řemeslníků, nakoupit v dobovém obchodě, zajít si posedět do hospody a podívat se v jakých podmínkách žili lidé, jak bydleli, vařili, co si oblékali. V další části expozice nás čekaly automobily, které jezdily ve dvacátém století od těch nejstarších, přes období totality, až po ty, které ještě nyní můžeme shlédnout na našich cestách. Nejvíce nás upoutali veteráni z období první republiky, ale také auta našich dědečků, ve kterých se ještě vozívali i naši rodiče. Značky jako Lada a Volha v naší republice měly v tehdejší době velké zastoupení. Na závěr nás však zaujala nejvíce technická herna. Tam jsme si zkoušeli různé pokusy. Pan průvodce nám ochotně odpovídal na naše všetečné dotazy a vysvětloval taje fyziky. Kluci se samozřejmě museli zastavit i u starých motorek, letadel a vozů. Byl to prima den a moc jsme si ho užili.

Do lesa za lesníkem, les Kozlov
Dne 15. 5. 2019 v osm hodin vyrazili všichni čtvrťáci na poznávací výpravu do lesa Kožuch v lokalitě Velký Újezd.Přivítala nás skupina lesníků, hned jsme se rozdělili na 6 skupin a rozeběhli na stanoviště, kde jsme prohlubovali své znalosti z oboru lesnictví.
Akci jsme zahájili na pokyn lesního rohu, který také ohlašoval konec prací na jednotlivých stanovištích.
Moc se nám líbil zejména koník Kuba, který nám předvedl těžbu dřeva bez těžké techniky, mohli jsme si vyrobit tužku z vrbového proutí, naučit se odhadovat výšku i hmotnost stromů, poznávat různé rohy či paroží, kožešiny známých zvířat.
Zkusili jsme si práci lesníků při sázení nových stromečků, nechyběly ani hry se stromovou tematikou.
Na závěr bylo malé překvapení v podobě výborného koláčku.
Zajímavou akci maličko pokazilo nepříznivé počasí, přesto jsme odjížděli spokojeni „Lesu zdar“