Metodik prevence

Mgr. Alexandra Kožuchová

(metodik prevence sociálně patologických jevů)
alexandra.kozuchova@zsvd.cz

Konzultační hodiny: pondělí 10:00-10:45
(3. patro vpravo, dveře č. 21)
nebo po telefonické domluvě

Metodik prevence je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP), proto úzce spolupracuje se školní psycholožkou, výchovnou poradkyní.

Náplň práce:

  • Vyhledávání problémových projevů chování
  • Preventivní práce s třídními kolektivy
  • Koordinace a zařazení aktivit zaměřených na prevenci rizikových projevů do plánu školy
  • Kontaktování odborných pracovišť
  • Předávání odborných informací o problematických sociálně patologických jevů
  • Poradenská činnost

Minimální preventivní program 2018-2019