Školní psycholog – Mgr. Marcela Prvá

Kontakt:
Kabinet č. 63 (1. patro vlevo)
E-mail: marcela.prva@zsvd.cz
MS Teams: Marcela Prvá
www.marcelaprva.cz

 

   Konzultační hodiny
ÚTERÝ   9:00 – 14:00 hod.
ČTVRTEK     9:00 – 14:00 hod.

Po osobní domluvě lze dohodnout schůzku i v jiném čase.

V souvislosti s dlouhotrvající distanční výukou jsou žáci více vystaveni stresu. Připomínáme proto možnost pomoci a podpory dětem se zvládáním nepříjemných pocitů, s překonáváním překážek v učení i v řešení sociálních situací (domov x škola).
Konzultace jsou vedeny formou terapeutického rozhovoru s cílem rozvoje vlastních sociálních kompetencí (rozvoj empatie – schopnost vcítit se do druhého, rozumět svým pocitům, rozvoj komunikačních dovedností, řešení konfliktů, zvládání agrese a hněvu).

 

 

 

 

 

Náplň práce:

 • Péče o žáky s potřebou vyrovnávacích a podpůrných opatření
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Psychologické poradenství žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků
 • Krizová intervence
 • Kariérové poradenství

VOLBA POVOLÁNÍ

Motto: „Jediná cesta, jak dělat dobrou práci, je dělat to, co máme rádi“.

Vážení rodiče, milí žáci,
pokud se stále nemůžete rozhodnout na kterou školu či obor se přihlásit, nabízím možnost diagnostiky profesní orientace. Ta se skládá z IQ testu, Dotazníku volby povolání a osobního rozhovoru o motivaci a silných stránkách osobnosti žáka.

 • Test inteligence – tužka-papír, samostatná práce, 90 min. čas k vyplnění, výsledkem je profil schopností (zda žák vyniká spíše ve schopnostech verbálních, početních nebo ve schopnosti zacházet s obrazově-tvarovým materiálem)
 • Dotazník volby povolání – tužka-papír, samostatná práce, 15-20 min. k vyplnění. Žák sám posuzuje a vybírá z možností k činnostem, které by rád(a) dělal(a), schopnostem, co dokáže nebo ne, a k povolání, které je mu sympatické. Odpovídá ANO/NE. Výsledkem je profil posuzovaných schopností, talentu…
 • Motivační rozhovor – při osobním kontaktu, s již vyhodnocenými výsledky předchozích testů. Cílem je zaměřit se na silné stránky, vlastnosti a talenty (k dispozici mám obrázkové karty jako pomůcku).

„Když budeme rozvíjet slabé stránky, budeme průměrní, když budeme rozvíjet silné stránky, budeme výjimeční!“ 

 • Pokud tedy patříte k těm stále nevyhraněným a nerozhodnutým, můžete se na mě obrátit. Nečekejte ale, že vám přímo řeknu, na jaký obor se máte přihlásit. Očekávejte, že vám pomůžu rozšířit sebepoznání a tím se lépe rozhodnout.
 • Skupinová a individuální práce s žáky zaměřená na techniky a hygienu učení
 • Monitorování sociálního klimatu ve třídách
 • Preventivní a intervenční práce s třídními kolektivy
 • Poskytování konzultací zákonným zástupcům
 • Poskytování konzultací pedagogům v oblasti výchovy a vzdělávání, včetně metodické pomoci
 • Výjezdové akce s psychologickou náplní (adaptační pobyty, školy v přírodě) – dle potřeb školy

Mgr. Marcela Prvá

školní psycholog ZŠ Velká Dlážka 5, Přerov

Individuální práce s žákem je realizována na základě individuálního souhlasu zákonného zástupce (zde je dohodnut cíl a způsob péče, stvrzeno podpisem), krizová intervence je poskytována bez odkladu. Poradenská služba je bezplatná.