Školní speciální pedagog

Mgr. Gabriela Vrbová

gabriela.vrbova@zsvd.cz

konzultace možné kdykoliv po předchozí domluvě

Tel.: 581 225 111 (kancelář školy)

Konzultační hodiny:  

( 1.patro vlevo, kabinet speciálního pedagoga)

PO 10:00hod – 10:45hod

ST 14:00hod – 14:45hod.

Náplň práce školního speciálního pedagoga:

  • zabývá se včasnou identifikací žáků s potřebou podpůrných opatření a vytvářením (případně i realizací) strategií a postupů vedoucích k odstranění či zmírnění výukových problémů
  • zajišťuje reedukaci pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • spolupracuje s třídními učiteli a jejich žáky v období školního neúspěchu nebo jinak náročné zátěžové situaci
  • průběžně vyhodnocuje účinnost poskytovaných podpůrných opatření

           pro žáky s SVP 

  • zajišťuje a eviduje pomůcky pro žáky se spec. vzd. potřebami, umožňuje jejich zapůjčení žákům, zákonným zástupcům i ostatním pedagogům
  • spolupracuje s pracovníky SPC, PPP