Zápis do 1. ročníku

Organizace a průběh zápisu na ZŠVD 2024-2025
Základní informace o organizaci a průběhu zápisu na ZŠVD pro školní rok 2024/2025 – místo, termíny, kapacita, průběh, zveřejnění výsledků…

Kritéria 2024-2025
Dítě bude přijato k plnění povinné školní docházky na ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 na základě přihlášky podané u zápisu a posouzení podle následujících kritérií…

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Informace o školní zralosti
Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti je obtížné, někdy je nutno ponechat rozhodnutí na pedagogicko-psychologické poradně.

Sdělení pro rodiče dětí po odkladu povinné školní docházky
Vaše dítě konalo zápis na některé ZŠ minulý rok a následně dle platné legislativy mu byl udělen odklad povinné školní docházky. Vzhledem k blížícímu se termínu zápisu pro další školní rok Vás chci informovat o možnostech a dalším postupu.

Vyhláška o školských obvodech
Touto vyhláškou se stanoví školské obvody spádových základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Přerov