Výchovný poradce

Mgr. Radana Dokoupilová

radana.dokoupilova@zsvd.cz

Konzultační hodiny
(3. patro vpravo, kabinet výchovného poradce)

Pondělí   10:00 – 10:45
Středa   13:45 – 14:30

nebo po telefonické domluvě (581 225 111)

Výchovný poradce je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP), proto úzce spolupracuje se speciálním pedagogem a metodikem prevence.

Náplň práce

1. Výchovné a výukové problémy

 • Evidence a sledování žáků s poruchami učení a chování
 • Problémoví žáci, návrh opatření a řešení, spolupráce s rodiči, učiteli
 • Individuální pohovory
 • Spolupráce s OSPOD, PPP
 • Zájmová činnost

2. Kariérové poradenství

 • Rozvoj profesních cílů a perspektivy žáků
 • Průzkum zájmů žáků
 • Informace rodičům, žákům
 • Spolupráce s OPPP, ÚP a náborovými pracovníky
 • Využití akcí „Prezentace středních škol“ a „Den otevřených dveří“
 • Individuální informace rodičům a žákům

Dokumenty

Přijímací řízení – data

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ