Ochrana osobních údajů

Škola nakládá s osobními údaji v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů. 
Všechny potřebné informace k problematice naleznete v přiloženém Prohlášení.