Družina

Školní vzdělávací program školní družiny

Řád školní družiny

Naše školní družina má kapacitu 180 míst. Družina je v provozu denně od 6.15 do 16,30 hodin. V letošním školním roce je přihlášeno 153 dětí, které navštěvují 6 oddělení. Pololetní úplata ve výši 750,- Kč (měsíčně 150 Kč) je splatná v hotovosti nebo převodem na účet školy.
Více informací o akcích a činnosti se dozvíte z webových stránek nebo osobně od vedoucí vychovatelky Kateřiny Mašlaňové – tel. 581203126, katerina.maslanova@zsvd.cz

Stránky školní družiny