SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu a vzdělání dětí, práci a činnost školy. Spolek jakožto nástupnická organizace původního Sdružení rodičů a přátel školy vznikl Rozhodnutím dne 23. 12. 2015 s identifikačním číslem 04616197.

Spolek podporuje a spolupracuje se školou ve všech oblastech výchovy a vzdělávání, materiálně technické i finanční. Hlavním cílem je získávání finančních prostředků, které jsou použity ve prospěch žáků školy, ať už se jedná o příspěvky na dopravu, soutěže, výukové programy, různé odměny, zvelebení školních prostor, apod. Finanční toky Spolku jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu č.: 115-1836530217/0100.

Členský příspěvek

Výše členského příspěvku pro školní rok 2022/2023: 300,-Kč / 1 dítě

Kontakt

Své připomínky a podněty můžete psát přímo Výboru SRPŠ: spolek.zsvd@seznam.cz

Dokumenty sdružení

SRPŠ stanovy – platné od 20.4.2023

Návrh hospodaření SRPŠ 2022-2023

Seznam členů a kontakty SRPŠ – 2023-2024

ID datové schránky: wgfp5d