Výběrová řízení 2020-21

Učebnice 2021

Ředitel ZŠVD vypisuje tímto výběrové řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávku „Učebnice 2021“.

Všechny potřebné informace naleznete v přiložené Výzvě k podání nabídek a její Příloze. Termín pro podání nabídek končí v pátek 4. 6. 2021 ve 12,00 hodin.

Příloha 1. Podrobná specifikace – položkový rozpočet 2021
Příloha Výzvy – Učebnice 2021
VÝZVA – Učebnice 2021

Oznámení o výsledku VŘ – Učebnice 2021