Výběrová řízení 2017-18

Lyžařský kurz ZŠVD 2019

Ředitel Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 vypisuje tímto výběrové řízení pro zakázku malého rozsahu na služby „Lyžařský kurz ZŠVD 2019“.
Všechny potřebné informace naleznete v přiložené Výzvě k podání nabídek a její Příloze. Termín pro podání nabídek je do čtvrtku 7. června 2018 do 10:00 hodin.

Výzva k podání nabídek
Krycí list nabídky

Oznámení výsledku výběrového řízení