Výběrová řízení 2022-23

Veřejná zakázka malého rozsahu jejíž hodnota přesahuje částku 500.000,- Kč bez DPH je rovněž zveřejněna na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/zsvd

Poskytovatel pobytových akcí 2023

Ředitel Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 vypisuje tímto výběrové řízení pro zakázku malého rozsahu na služby „Poskytovatel pobytových akcí 2023“.

Všechny potřebné informace naleznete v přiložené Výzvě k podání nabídek a její Příloze. Termín pro podání nabídek je do středy 16. listopadu 2022 do 10.00 hodin.

Děkuji za Vaši nabídku a těším se na případnou spolupráci.

Výzva – pobytové akce 2022/2023

Příloha 1 Výzvy – Pobytové akce 2023