Výběrová řízení 2021-22

Oznámení o výsledku VŘ

Lyžařský kurz ZŠVD 2022

Ředitel Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 vypisuje tímto výběrové řízení pro zakázku malého rozsahu na služby „Lyžařský kurz ZŠVD 2022“.

Všechny potřebné informace naleznete v přiložené Výzvě k podání nabídek a její Příloze. Termín pro podání nabídek je do úterý 30. listopadu 2021 do 10.00 hodin.

Děkuji za Vaši nabídku a těším se na případnou spolupráci.

Příloha 1. Výzvy – LVK 2022
Výzva – Lyžařský kurz 2022