Výběrová řízení 2018-19

Příroda je i náš dům – ozdravný pobyt ZŠVD 2019

Ředitel Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 vypisuje tímto výběrové řízení pro zakázku malého rozsahu na služby spojené s realizací pobytové akce „Příroda je i náš dům – ozdravný pobyt ZŠVD 2019“. Na akci získala škola dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

Termín pro podání nabídek je do pátku 30. listopadu 2018 do 10.00 hodin.

Dokumentace výzvy:

VÝZVA – Příroda je i náš dům 2019
Příloha 1 Výzvy – Příroda je i náš dům 2019
Příloha 2. Seznam lokalit s vyhovující kvalitou ovzduší