REGIOKLUB – komunitní vzdělávací centrum pro seniory

Od školního roku 2019/2020 zahájilo na ZŠVD činnost komunitní vzdělávací centrum pro seniory – Regioklub. Hlavním záměrem tohoto projektu je nabídnout přerovským seniorům s přirozenou spádovostí a nejlépe docházkovou vzdáleností, ale i ostatním zájemcům rozličné aktivity od tvořivých, vzdělávacích a prakticky zaměřených až po zábavné, sportovní a relaxační. Velkou přidanou hodnotou aktivit je vlastní setkávání v prostorách školy a často za účasti našich žáků. Důležitá je rovněž spolupráce s nedalekým Domem s pečovatelskou službou na Fügnerově ulici.

Zřízení Regioklubu finančně podpořil Nadační fond Veolia z programu Společně s úsměvem.

Hlavní cíle projektu:

  • seniorům města Přerova a blízkého okolí poskytovat všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání, zaměřené na podporu psychické a fyzické kondice
  • nabídnout volnočasové aktivity, které reagují na měnící se životní a společenské podmínky
  • nabízenými aktivitami pro seniory rozvíjet sociální, občanské a komunikativní kompetence seniorů i žáků školy
  • podporovat mezigenerační soužití a rozvíjet mezigenerační dialog

Vedoucí Regioklubu je Mgr.Bc. Jana Štefanová: jana.stefanova@zsvd.cz

Ve školním roce 2019/2020 realizujeme tyto aktivity:

Kurz keramiky

Kurzu se účastní senioři města Přerova a blízkého okolí. V celkem šesti společných odpoledních setkáních senioři vytvoří keramické výrobky nejen pro sebe a své blízké, ale také vánoční symbolické dárky pro další obyvatele Domova seniorů v Přerově. Bezplatný kurz keramiky finančně podpořil ve svém programu Stále s úsměvem Nadační fond Veolia, který pro školu zakoupil v projektu ZŠ Velká Dlážka Přerov keramickou pec.

Základní kurz paměti