REGIOKLUB – komunitní vzdělávací centrum pro seniory

Regioklub ZŠ Velká Dlážka

Od školního roku 2019/2020 zahájilo na ZŠVD činnost komunitní vzdělávací centrum pro seniory – Regioklub. Hlavním záměrem tohoto projektu je nabídnout přerovským seniorům s přirozenou spádovostí a nejlépe docházkovou vzdáleností, ale i ostatním zájemcům rozličné aktivity od tvořivých, vzdělávacích a prakticky zaměřených až po zábavné, sportovní a relaxační. Velkou přidanou hodnotou aktivit je vlastní setkávání v prostorách školy a často za účasti našich žáků. Důležitá je rovněž spolupráce s nedalekým Domem s pečovatelskou službou na Fügnerově ulici. Zřízení Regioklubu finančně podpořil Nadační fond Veolia z programu Stále s úsměvem. https://www.nfveolia.cz/programy/stale-s-usmevem/