REGIOKLUB – komunitní vzdělávací centrum pro seniory

Regioklub ZŠ Velká Dlážka

Od školního roku 2019/2020 zahájilo na ZŠVD činnost komunitní vzdělávací centrum pro seniory – Regioklub. Hlavním záměrem tohoto projektu je nabídnout přerovským seniorům s přirozenou spádovostí a nejlépe docházkovou vzdáleností, ale i ostatním zájemcům rozličné aktivity od tvořivých, vzdělávacích a prakticky zaměřených až po zábavné, sportovní a relaxační. Velkou přidanou hodnotou aktivit je vlastní setkávání v prostorách školy a často za účasti našich žáků. Důležitá je rovněž spolupráce s nedalekým Domem s pečovatelskou službou na Fügnerově ulici. Zřízení Regioklubu finančně podpořil Nadační fond Veolia z programu Stále s úsměvem. https://www.nfveolia.cz/programy/stale-s-usmevem/

Stále s úsměvem – Aktivně po celý život Pomáháme, aby se seniorům u nás žilo lépe. Stále více si uvědomujeme, že česká společnost dluží svým seniorům mnohé. Podporujeme pozitivní aktivní stárnutí, mezigenerační soužití v komunitě, vytváření podmínek pro život seniorů zejména v jejich domácím prostředí a nové přístupy k tématu stárnutí.. Za šest let (2015-2020) trvání nadačního … www.nfveolia.cz

Hlavní cíle projektu:

  • seniorům města Přerova a blízkého okolí poskytovat všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání, zaměřené na podporu psychické a fyzické kondice
  • nabídnout volnočasové aktivity, které reagují na měnící se životní a společenské podmínky
  • nabízenými aktivitami pro seniory rozvíjet sociální, občanské a komunikativní kompetence seniorů i žáků školy
  • podporovat mezigenerační soužití a rozvíjet mezigenerační dialog

Partneři Regioklubu ZŠ Velká Dlážka

Kromě hlavního partnera Nadačního Fondu Veolia, se kterým garantka Regioklubu ZŠ Velká Dlážka Jana Štefanová spolupacuje již pátým rokem, se aktivními dlouhodobými partnery seniorských projektů stali David Huf a Tomáš Hubálek.

David Huf, fitness trenér a bývalý mistr světa a Evropy ve sportovním aerobiku ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia a Buď fit seniore v programu Stále s úsměvem prezentuje workshop o zdravém životním stylu Věk je jen číslo na téma hospodaření s vlastní životní energií a její využití pro zdraví, o vhodných a individuálně prospěšných pohybových aktivitách a předcházení úrazům.

Tomáš Hubálek a jeho program Moudrá sovička, který pomáhá seniorům s aktivním využíváním informačních technologií v programu Hodinový ajťák a v kurzech Jak správně ovládat tablet nebo telefonu.