Přístup do systému ROBOTEL

Přístup ze školní sítě (použití ve škole):
STUDENT
UČITEL

Přístup z Internetu (domácí použití):
STUDENT
UČITEL