Kroužky ve školním roce 2020/2021

Seznam probíhajících kroužků

 

Pohybové hry – 1. – 2. ročník

Lektor: Mgr. Michaela Janošíková
Termín: úterý a čtvrtek 15:00 – 16:30

Cílem je všestranná sportovní příprava – procvičujeme rychlost, obratnost , sílu i vytrvalost. Cvičíme na nářadí, používáme různá sportovní náčiní i netradiční sportovní pomůcky, hrajeme různé průpravné a pohybové hry.


Zdravotní cvičení a rehabilitační plavání

Lektor: Mgr. Michaela Janošíková
Termín: TV pondělí a středa 7:00 – 7:45, bazén úterý 13:15 – 14:45

Kroužek je určen všem dětem, které mají různé zdravotní potíže – vady páteře, chabé svalstvo, vadné držení těla, různé ortopedické vady, nemoci kloubů. Cílem je zmírnění, případně odstranění problémů.


Hra na zobcovou flétnu – mírně pokročilí

Lektor: Mgr. Eva Rudolfová

Do kroužku se přihlásili žáci 2. ročníku, kteří ho navštěvovali v loňském školním roce a příležitost dostali i noví zájemci. Scházíme se vždy v pondělí po obědě ve třídě 2. A, hrajeme na vlastní zobcové flétničky podle not Ivety Hlavaté – Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami. Hrajeme také různé hudební hry, rádi posloucháme a zpíváme písničky z pohádek – některé z nich se snažíme i sami zahrát.


Hra na zobcovou flétnu pro mírně pokročilé

Lektor: Ivana Suchánková
Termín: pondělí 13:15 – 14:00

Kroužek navštěvují žáci 3. ročníku, kteří se hře na zobcovou flétnu věnují od první třídy. Postupujeme podle publikace Ivety Hlavaté Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami. Je plná říkadel, rozpočitadel a písniček. Mnohé z nich hrajeme i za doprovodu klavíru. Malí hudebníci se zdokonalují nejen ve hře na nástroj, ale i v hudební teorii.
fletny


Volejbalová přípravka 5. ročník

Lektor: Monika Horká, Robert Kvapil
Termín: pondělí, středa 15:00 – 16:30

Činnosti jsou zaměřeny na rozvoj pohybových schopností ( rychlosti, obratnosti ,síly a vytrvalosti), učíme se pohybové dovednosti, které slouží jako průprava pro další herní způsoby.
Pro zvládnutí tohoto cíle používáme:
 – Různé formy manipulace s míčem ( košíkářský, volejbalový, házenkářský, tenisáky, overbaly, eggball, reakční míček, hadrové míče, medicimbal)
 – Atletickou průpravu
 – Gymnastická cvičení (bedny, žíněnky, trampolína, můstek, koza, koberec, velké žíněnky, švihadla, hrazda)
 – Soutěživé a průpravné hry,úpolové hry


Filmový klub

Lektor: Jana Hladíková

Během školního roku se společně se zájemci z devátých ročníků podíváme na filmy v anglickém jazyce s českými titulky. Je to jedna z možností, jak zlepšovat úroveň angličtiny příjemnou a nenásilnou formou. Kroužek bude probíhat v úterních odpoledních hodinách a do našeho „kina“ si zajdeme pětkrát za rok.


Mediální kroužek – časopis MATES!

Lektor: Jitka Fojtková, Adam Šimůnek

Náplň kroužku: vydávání časopisu Mates – práce redaktora, korektora, fotografa, grafika v různých rubrikách.
• práce ve škole (zde spíše jen zadání úkolů)
• především práce „v terénu“, tj. rozhovory mimo školu, aktuální dění ve městě, focení zajímavých míst
• exkurze (noviny, časopisy, televize…)


Výtvarný kroužek (1. třída)

Lektor: Zuzana Hostašová
Termín: úterý 13:45 až 15:15

V rámci kroužku trénujeme naše ruce a tříbíme si estetické cítění. Žáci zkouší klasické i netradiční způsoby výtvarného vyjadřování. Pro zpestření lekcí využíváme her na cvičení jemné motoriky.


Volejbalová přípravka – 3 . a 4. ročníky

Lektor: Dana Hanzlíková + Zuzana Vosáhlová (úterý), Dana Hanzlíková + Eliška Sahajová (pátek)
Termín: úterý 16:30 – 17:30, pátek 15:00 – 16:30

  • celková pohybová příprava
  • rozvoj základních pohybových dovedností (obratnost, síla, vytrvalost, koordinace)
  • atletická a gymnastická průprava
  • manipulace s míčem, míčové hry
  • soutěživé formy her, štafety
  • chování v kolektivu