Kroužky ve školním roce 2022/2023

Zájmová činnost ZSVD 2022-2023 1.pololetí

Pohybové hry – 1. ročník

Termín: úterý a čtvrtek 15:00 – 15:45
tělocvična, hřiště

Cílem je všestranná sportovní příprava – procvičujeme rychlost, obratnost , sílu i vytrvalost. Cvičíme na nářadí, používáme různá sportovní náčiní i netradiční sportovní pomůcky, hrajeme různé průpravné a pohybové hry.


Pohybové hry – 2. ročník

Termín: úterý a čtvrtek 15:45 – 17:00
tělocvična, hřiště

Cílem je všestranná sportovní příprava – procvičujeme rychlost, obratnost , sílu i vytrvalost. Cvičíme na nářadí, používáme různá sportovní náčiní i netradiční sportovní pomůcky, hrajeme různé průpravné a pohybové hry.


Rope skipping (3.roč.)

Termín: úterý a čtvrtek 13:15 – 14:00
malá tělocvična

Skákání přes švihadlo, komplexní rychlostní, vytrvalostní, silové a koordinační cvičení.


Rope skipping (4.-6.roč.)

Termín: úterý a čtvrtek 14:15 – 16:00
malá tělocvična

Skákání přes švihadlo, komplexní rychlostní, vytrvalostní, silové a koordinační cvičení.


Rope skipping (5.-6.roč.)

Termín: úterý a čtvrtek 15:00 – 15:45
malá tělocvična

Skákání přes švihadlo, komplexní rychlostní, vytrvalostní, silové a koordinační cvičení.


Flétna (1. a 2. ročník) 

Termín: pondělí 12.30 – 13.30
2.B

Seznámení s nástrojem, dechová a rytmická cvičení, jednoduché skladby.


Mediální kroužek – časopis MATES!

Termín: úterý 13:30 až 15.00
učebna informatiky

Základní novinářské techniky, tvorba školného časopisu Mates.


Výtvarný kroužek (1. třídy)

Termín: úterý 14:00 až 14:45
učebna VV

Seznamování s výtvarnými technikami, práce s různými formáty, soutěže, výzdoba školy.


Výtvarný kroužek (2. třídy)

Termín: úterý 14:15 až 15:30
učebna VV

Seznamování s výtvarnými technikami, práce s různými formáty, soutěže, výzdoba školy.

Kroužek “Muzika”

Termín: úterý 14:00 až 15:00
učebna UU

Základy sborového zpěvu a hry na hudební nástroje.

Český jazyk jinak I. (8. – 9. ročník)

Termín: čtvrtek 7:00 až 7:45
9.A

Rozvoj komunikačních schopností, čtenářská dílna – tvůrčí psaní, zábavné aktivity a hry.

Český jazyk jinak II. (8. – 9. ročník)

Termín: čtvrtek 7:00 až 7:45
9.B

Rozvoj komunikačních schopností, čtenářská dílna – tvůrčí psaní, zábavné aktivity a hry.

Šachový kroužek

Termín: čtvrtek 16:00 až 18:00
školní družina

Výuka hry “Šachy”

Chemický kroužek (8. – 9. ročník)

Termín: čtvrtek 7:00 až 7:45
UFCH

Jednoduché školní pokusy, zábavné aktivity a hry.