Postup pro poskytování informací a podávání stížností

Postup pro poskytování informací a podávání stížností

Příjem žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. Vyřízení žádosti
21.11.2023  žádost V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace vyjma bodu 1d a 2c, kde byla žádost odmítnuta pro neexistenci informace a v bodu 1b a 2b (REDIZO školy) byl žadatel v souladu s §6 odst. 1 Inf Z odkázán na internetovou stránku, na níž je možno informaci vyhledat. Žádost byla vyřízena prostřednictvím datové zprávy ze dne 27.11.2023.