Školská rada

Školská rada Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena usnesením Rady města dne 21.12.2005 s platností od 1.1.2006.

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Složení Školské rady

Školská rada ve svém funkčním období od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 pracuje ve složení:

  • Zástupci zřizovatele: Michal Zácha, Martina Roopnarine
  • Zástupci rodičů: Zuzana Kalabusová, Martin Kelnar
  • Zástupci pedagogů: Radana Dokoupilová, Dana Hanzlíková

Kontakt pro zaslání podnětu Školské radě: radana.dokoupilova@zsvd.cz

Související dokumenty

Jednací řád Školské rady