Fotogalerie 2015: 4. B – Vlastnosti látek

zpět na výběr fotogalerie

V pátek 12.2.2016 jsme se v hodině přírodovědy věnovali praktickému měření základních veličin – délky, hmotnosti, času a teploty. Na čtyřech stanovištích jsme si mohli vyzkoušet např. vážit na různých druzích vah, měřili jsme si vlastní teplotu, obvod své hlavy nebo za jak dlouho vypijeme sklenici vody. Naměřené hodnoty jsme zapisovali a porovnávali. V pracovním sešitě pro nás také byly připraveny různé pokusy. Páteční vyučování se nám moc líbilo