Fotogalerie 2015: 4. ročník – Beseda o pověstech

zpět na výběr fotogalerie

Tento týden jsme navštívili městskou knihovnu, abychom se seznámili se Starými pověstmi českými od Aloise Jiráska. Nejdříve jsme si povídali o tom, co to vlastně pověst je a jak se mezi lidmi dříve šířila. Dozvěděli jsme se, že se mohla vztahovat k nějaké určité osobnosti, místu nebo historické události. Paní knihovnice si připravila prezentaci a vyprávění nejzajímavějších z této knihy. Někteří z nás využili příležitosti a vypůjčili si Staré pověsti české, protože nás přes prázdniny čeká úkol – zpracovat čtenářský list na téma pověsti.

Po návratu jsme si ve škole všechno ještě zopakovali, výtvarně zpracovali. Zároveň se chystáme vyhledávat a číst ještě pověsti další, zaměříme se i na naše blízké okolí.