Fotogalerie 2016 – 5. ročník – Muzeum Komenského

zpět na výběr fotogalerie

V úterý 11. 10. a ve čtvrtek 13. 10. 2016 navštívili žáci pátých ročníků muzeum v Přerově. Muzejním programem „Hra na školu aneb Co zahalil čas do pláště pana Komenského“ nás prováděla postava manželky Jana Amose Komenského, Magdaléna Vizovská. Dozvěděli jsme se mnoho informací o životě a díle tohoto „Učitele národů“, který je významně spjat s naším městem. Navštívili jsme také nově vybudovaný památník J. A. Komenského, který stojí na místě tehdejšího kostela a školy Jednoty bratské.