Fotogalerie 2017: 5. ročník v Muzeu JAK

V pátek 6.října 2017 navštívili žáci pátých ročníků muzeum v Přerově. Muzejním programem „Hra na školu aneb Co zahalil čas do pláště pana Komenského“ nás prováděla postava manželky Jana Amose Komenského, Magdaléna Vizovská. Dozvěděli jsme se mnoho informací o životě a díle tohoto „Učitele národů“, který je významně spjat s naším městem. Navštívili jsme také nově vybudovaný památník J. A. Komenského, který stojí na místě tehdejšího kostela a školy Jednoty bratské. Exkurzi jsme zakončili procházkou po barokních památkách v našem městě.