Kurz keramiky pro seniory v Regioklubu ZŠ Velká Dlážka Přerov

Nadační fond Veolia – Program Stále s úsměvem

V měsíci listopadu 2019 byl v naší škole nově otevřený Regioklub pro seniory, který začal své tvořivé aktivity v Kurzu keramiky. Kurzu se účastní senioři města Přerova a blízkého okolí. V celkem šesti společných odpoledních setkáních senioři vytvoří keramické výrobky nejen pro sebe a své blízké, ale také vánoční symbolické dárky pro další obyvatele Domova seniorů v Přerově. Bezplatný kurz keramiky finančně podpořil ve svém programu Stále s úsměvem Nadační fond Veolia, který pro školu zakoupil v projektu ZŠ Velká Dlážka Přerov keramickou pec. Hlavní cíle projektu v nově vznikajícím Regioklubu základní školy jsou:
– seniorům města Přerova a blízkého okolí poskytovat všeobecné, zájmové a neprofesní
– vzdělávání, zaměřené na podporu psychické a fyzické kondice
– nabídnout volnočasové aktivity, které reagují na měnící se životní a společenské podmínky
– nabízenými aktivitami pro seniory rozvíjet sociální, občanské a komunikativní kompetence žáků školy
– podporovat mezigenerační soužití a rozvíjet mezigenerační dialog.

Autor – Mgr. Bc. Jana Štefanová – Zpracovatelka projektu pro ZŠ Velká Dlážka