Mgr. Dana Hanzlíková

Pozice učitel 1. stupně
metodik 1. stupně
Telefon +420.608554195
e-mail dana.hanzlikova@zsvd.cz
Třídnictví 5. A
Zastupující Mgr. Veronika Venclíková
Kabinet 1. patro, č. dv. 75

Studium učitelství pro 1. stupeň s rozšířenou výukou tělesné výchovy jsem ukončila v roce 1985 na pedagogické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Celou svou učitelskou praxi vykonávám na naší základní škole.
Jako lektorka činnostního učení spolupracuji s Tvořivou školou Brno a své zkušenosti se snažím dál předávat.