Omluvenka odeslána

Třídnímu učiteli byla odeslána následující informace o absenci žáka:

Jméno a příjmení žáka:
Třída:
Třídní učitel: Mgr. Margarita Mlčochová
e-mail tř. učitele: margarita.mlcochova@zsvd.cz
zákonný zástupce: ()
kontakt:
Doba absence:
Důvod absence:
IP odesílatele:

Na Váš e-mail byla odeslána kopie zprávy.