Plnění povinné školní docházky

Zápis do prvního ročníku

Přestup na ZŠVD