Pozvánka na 4. setkání

Vážení rodiče,
zveme vás na 4. společné tematické setkání s názvem Školní zralost a adaptace dítěte na školu, které se uskuteční ve středu 7. března 2018 od 17:00 hodin. Setkání povede Mgr. Marie Plánková, bývalá dlouholetá ředitelka OPPP Přerov. Akce je zaměřena převážně na předškoláky v souvislosti s jejich zápisem do ZŠ. Více info najdete v pozvánce. Akce se uskuteční v rámci projektu Podpora inkluze na ZŠVD.
… na setkání se těší ZŠVD