4.B – Pokusy a měření

     V pondělí 28. ledna jsme se v hodině přírodovědy věnovali praktickému měření základních veličin – délky, hmotnosti, času a teploty. Na stanovištích jsme si mohli vyzkoušet vážit předměty na různých druzích vah, zjišťovali jsme, jestli můžeme vážit vodu, měřili jsme si vlastní teplotu, obvod své hlavy nebo za jak dlouho uděláme 10 dřepů. Naměřené hodnoty jsme zapisovali a porovnávali. Na pracovních listech pro nás byly připraveny různé pokusy. Výuka se nám moc líbila.

                                                                                                                      4.B