6. A

Třídní učitelka:

V případě nepřítomnosti zastupuje: