9. B

Třídní učitelka:

V případě nepřítomnosti zastupuje: