Fotogalerie 2014 – 3. C: beseda o toleranci

zpět na výběr fotogalerie

Ve čtvrtek 16.10. proběhla ve třídě 3.C beseda s pracovnicí PPP o toleranci. Děti si během tří vyučovacích hodin vyzkoušely různé aktivity ( komunitní kruh, práce ve skupinách,…), během kterých pomalu přicházely na význam slova tolerance. Žáci měli možnost vyjadřovat se ke svému chování, k chování ostatních dětí a hlavně jsme řešili různé konfliktní situace, které děti trápí. Čas vymezený pro tuto besedu však nebyl dostačující a v příštím týdnu budeme pokračovat. Děti se velmi těší a jde vidět, že se umí výborně a upřímně vyjadřovat, dokáží pracovat ve skupinách a utváří si třídní kolektiv, ve kterém by se chtějí cítit příjemně.