Muzeum J. A. Komenského – 5.ročníky

Pokud jste na některé z publikovaných fotografií a s tímto publikováním nesouhlasíte, neváhejte nás kontaktovat…

Letos jsme se ve vlastivědě věnovali životu J. A. Komenského. Protože v Přerově působil a máme tu i jeho muzeum, nešlo nevyužít návštěvy. Vydali jsme se do doby temna a seděli v tehdejší třídě. Zopakovali jsme si spoustu informací o J. A. Komenském a něco nového se přiučili. Viděli pomůcky
a předměty z tehdejší doby a zjistili, že učitelé a žáci to neměli vůbec jednoduché. Samotný život
J. A. Komenského byl strastiplný a neveselý. On však při tom zvládl napsat tak moudré knihy, ze kterých čerpá naše školství dodnes. Lidé na celém světě se řídí podle jeho pravidel a velmi si ho váží. Právem byl nazván UČITELEM NÁRODŮ.