Projekt Obědy do škol – II. fáze

Vážení rodiče, naše škola je zapojena do projektu Obědy do škol v Olomouckém kraji. Z projektu je poskytováno bezplatné školní stravování žákům základních škol, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Z projektu lze podpořit dítě (žáka naší školy) jehož zákonný zástupce je příjemcem dávek hmotné nouze – doplatku na bydlení nebo příspěvku na živobytí.

Pokud se chcete do projektu zapojit od 2. pololetí tohoto školního roku – II. fáze, musíte se dostavit osobně do školy a podepsat přihlášku formou čestného prohlášení o příjmové a sociální situaci. Formuláře jsou pro Vás připraveny v kanceláři školy od pondělí 18. 12. 2023 do pátku 5. 1. 2024 (během vánočních prázdnin je škola zavřená). Pozdější přihlášení do projektu bohužel není možné. Podpoření žáci z I. fáze se znovu hlásit nemusí.

Další informace poskytneme přímo rodičům podpořených žáků.

Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám pohodové Vánoce.

… vaše ZŠVD