Projekt Obědy do škol pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

naše škola se zapojila do projektu Obědy do škol v Olomouckém kraji. Z projektu je poskytováno bezplatné školní stravování žákům základních škol, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Z projektu lze podpořit dítě (žáka naší školy) jehož zákonný zástupce je příjemcem dávek hmotné nouze – doplatku na bydlení nebo příspěvku na živobytí.

Pokud se chcete do projektu zapojit, musíte se dostavit osobně do školy a podepsat přihlášku formou čestného prohlášení o příjmové a sociální situaci. Formuláře jsou pro Vás připraveny v kanceláři školy do pátku 14. 7. 2023 (nejlépe vždy od 8,00 do 10,00 hodin). Pozdější přihlášení do projektu bohužel není možné.

Vážení rodiče, omlouváme se za případné komplikace s administrací projektu během prázdnin, ale podmínky stanovuje Olomoucký kraj. Další informace poskytneme přímo rodičům podpořených žáků.

Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám pohodové prázdniny.

… vaše ZŠVD