Výuka od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, protože už je konečně líp, rozhodla Vláda o částečném znovuobnovení prezenční výuky. Od pondělí 12. 4. 2021 se v rotačním schématu vrátí do školy žáci 1. stupně, ostatní žáci pokračují v distančním vzdělávání. Prezenční výuku zahájí B třídy v 1. – 5. ročníku, sraz je v 7,45 hodin před školou, kde si třídy přeberou třídní učitelky. Podmínkou návratu žáků do škol je pravidelné testování, které bude probíhat 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Všechny potřebné informace k výuce i testování najdete v dokumentu Organizace výuky od 12. 4. 2021 a přiložených infoletácích.

… vaše ZŠVD

Testovani-letak-pro-rodice
Testovani-letak-pro-zaky
Testovani-letak-singclean