Vývoj situace

Vážení rodiče, jak zajisté již víte z médií, včera vláda nastínila další postup boje s koronavirem. Školy budou uzavřené pravděpodobně do poloviny května. Čeká nás tedy mnoho společné práce při vzdělávání vašich dětí. Učitelé nastavili s žáky komunikační kanály a vytvořili si své způsoby probírání a opakování učiva, zadávání úkolů a jejich kontroly. Domácí práce žáků by měla být zaměřena na opakování a probírání nezbytného nového učiva v redukované podobě. Snad se nám to povede, učitelé se opravdu snaží. Chápeme obrovské nároky, které jsou tímto na vás kladeny, a to nejen časové ale i materiální. Přesto vás znovu žádáme o spolupráci při domácí přípravě, dohlédněte prosím na své děti, aby se škole denně věnovaly. Co nezvládneme probrat letos, přesuneme na příští školní rok … :o)

Zápis do prvních tříd bude probíhat bez přítomnosti dětí, tedy pouze formálně. V současnosti řešíme technikálie, budoucí prvňáčci budou informováni o způsobu zápisu v nejbližší době.

Přijímací zkoušky na SŠ se budou určitě konat, předpokládáme v 1. polovině června a pouze jednokolově.

Prázdniny se vláda v současnosti zkracovat nechystá.

Vážení rodiče, děkujeme za spolupráci a podporu … vaše ZŠVD