Znovuotevření školy pro žáky 9. ročníku a 1. stupně

Vážení rodiče, v souvislosti s uvolňováním vládních opatření proti šíření koronaviru škola v souladu s usnesením vlády a Metodikou  MŠMT částečně obnoví svůj provoz.

Od 11. 5. 2020 je umožněna žákům 9. ročníku přítomnost ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky, vzdělávání bude probíhat v dopoledních blocích ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků. Více informací o podmínkách, obsahu a organizaci naleznete ZDE.

Od 25. 5. 2020 začne probíhat vzdělávání žáků 1. stupně. Skupinové aktivity (max 15 žáků) v blocích – dopoledne vzdělávací aktivity, odpoledne volnočasové aktivity, stravování žáků bude zajištěno. Více informací o podmínkách, obsahu a organizaci naleznete ZDE.

Zákonný zástupce je povinen prostřednictvím třídních učitelů vyjádřit zájem o účast svého dítěte na vzdělávacích aktivitách, v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020, v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020. Pozdější zapojení do vzdělávání ve škole již nebude možné!!!

Nezbytnou podmínkou pro zapojení dítěte do vzdělávání je jeho dobrý zdravotní stav, nesmí spadat do tzv. rizikové skupiny, dodržování hygienických zásad a proti epidemiologických opatření. Zákonný zástupce je povinen při prvním vstupu do školy předložit písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin. Vzor prohlášení můžete stáhnout ZDE.

Zapojení žáků do vzdělávání ve škole je dobrovolné. Ostatní žáci pokračují ve vzdělávání na dálku.

… vaše ZŠVD