Čvn 12

Ředitelské volno

Vážení rodiče, milí žáci, z důvodu plánované rekonstrukce chodeb vyhlašuji na dny 24. – 30. 6. 2020 ředitelské volno.

Školní rok 2019/2020 bude ukončen předáním vysvědčení v úterý 23. června 2020.

Děkuji vám za spolupráci v tomto školním roce a těším se na školní rok 2020/2021 :o)

Martin Černý – ředitel školy

Oznámení o ukončení školního roku 2019/2020

Čvn 02

2. stupeň

Vážení rodiče,

V souvislosti s uvolňováním opatření proti šíření koronaviru plánujeme od pondělí 8. 6. 2020 částečně obnovit aktivity pro žáky 2. stupně. Podrobný rozpis aktivit a jejich termínů vám bude zaslán emailem prostřednictvím třídních učitelů. Dále upozorňujeme, že nezbytnou podmínkou pro vstup dítěte do školy je jeho dobrý zdravotní stav, nesmí spadat do tzv. rizikové skupiny, dodržování hygienických zásad a proti epidemiologických opatření. Zákonný zástupce je dále povinen při prvním vstupu do školy předložit písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin. Vzor prohlášení můžete stáhnout ZDE.

Vzdělávání na dálku pokračuje bez omezení.

… vaše ZŠVD

Kvě 25

HŘIŠTĚ

Vážení sportovci,

od 1. června 2020 otevíráme opět pro veřejnost školní hřiště. Provozní doba je standardní. Upozorňujeme návštěvníky, že při pobytu na hřišti je nezbytné dodržovat opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proti šíření koronaviru.

… vaše ZŠVD

Kvě 11

Zápis 2020 – Výsledky

Vážení rodiče, výsledky zápisu dětí do prvního ročníku ZŠVD školního roku 2020/2021 najdete ZDE.

Rozhodnutí o přijetí se automaticky neposílá, je součástí spisu o přijímacím řízení. Pokud potřebujete vystavit rozhodnutí pro osobní účely, kontaktujte prosím kancelář školy.

Děkujeme za důvěru, sledujte prosím naše webové stránky, kde budeme průběžně zveřejňovat informace týkající se našich budoucích prvňáčků… :o)

…vaše ZŠVD

Kvě 06

Znovuotevření školy pro žáky 9. ročníku a 1. stupně

Vážení rodiče, v souvislosti s uvolňováním vládních opatření proti šíření koronaviru škola v souladu s usnesením vlády a Metodikou  MŠMT částečně obnoví svůj provoz.

Od 11. 5. 2020 je umožněna žákům 9. ročníku přítomnost ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky, vzdělávání bude probíhat v dopoledních blocích ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků. Více informací o podmínkách, obsahu a organizaci naleznete ZDE.

Od 25. 5. 2020 začne probíhat vzdělávání žáků 1. stupně. Skupinové aktivity (max 15 žáků) v blocích – dopoledne vzdělávací aktivity, odpoledne volnočasové aktivity, stravování žáků bude zajištěno. Více informací o podmínkách, obsahu a organizaci naleznete ZDE.

Zákonný zástupce je povinen prostřednictvím třídních učitelů vyjádřit zájem o účast svého dítěte na vzdělávacích aktivitách, v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020, v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020. Pozdější zapojení do vzdělávání ve škole již nebude možné!!!

Nezbytnou podmínkou pro zapojení dítěte do vzdělávání je jeho dobrý zdravotní stav, nesmí spadat do tzv. rizikové skupiny, dodržování hygienických zásad a proti epidemiologických opatření. Zákonný zástupce je povinen při prvním vstupu do školy předložit písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin. Vzor prohlášení můžete stáhnout ZDE.

Zapojení žáků do vzdělávání ve škole je dobrovolné. Ostatní žáci pokračují ve vzdělávání na dálku.

… vaše ZŠVD

Kvě 04

Info o Zápisu 2020

Vážení rodiče, děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám dali přihlášením vašich dětí k plnění povinné školní docházky na ZŠVD. Vaší důvěry si nesmírně vážíme. V současnosti žádosti zpracováváme. Výsledky Zápisu budou zveřejněny na těchto stránkách a dveřích školy v pondělí 11. 5. 2020. Uchazeči budou zveřejněni pod kódem žádosti, rozhodnutí o přijetí se neposílá.

Jak rozvíjet vaše děti a připravovat je na nástup do školy se můžete podívat zde.

Těšíme se na spolupráci … vaše ZŠVD

Dub 09

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2020/2021

Vážení rodiče předškoláků, zápis do 1. ročníku ZŠVD prosím proveďte prostřednictvím aplikace ZápisyOnline, kliknutím na odkaz pod textem. Aplikace je přístupná od 15. do 30. dubna 2020. Po provedení zápisu prosím nezapomeňte doručit do školy vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí. Více informací naleznete v dokumentu Organizace a průběh zápisu na ZŠVD pro školní rok 2020/2021 v záložce Zápis do 1.ročníku.

… vážíme si vašeho zájmu o naši školu a těšíme se na budoucí spolupráci i na naše nové prvňáčky :o)

vaše ZŠVD

Dub 07

Velikonoce

Vážení rodiče, milí žáci, přejeme vám hezké „bohužel orouškované“ Velikonoce … ale přesto šťastné a veselé.
Děkujeme vám za dosavadní přístup a spolupráci při našem společném on-line vyučování.

… Vaše ZŠVD

Bře 25

ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče, zákonní zástupci, letošní ZÁPIS dětí k plnění povinné školní docházky na ZŠVD bude na základě opatření MŠMT probíhat ve dnech 15. – 30. dubna 2020 prostřednictvím aplikace ZápisyOnline. Více informací naleznete v dokumentu Organizace a průběh zápisu, který naleznete v záložce Zápis do 1. ročníku.

… vaše budoucí ZŠVD :o)

Bře 24

Vývoj situace

Vážení rodiče, jak zajisté již víte z médií, včera vláda nastínila další postup boje s koronavirem. Školy budou uzavřené pravděpodobně do poloviny května. Čeká nás tedy mnoho společné práce při vzdělávání vašich dětí. Učitelé nastavili s žáky komunikační kanály a vytvořili si své způsoby probírání a opakování učiva, zadávání úkolů a jejich kontroly. Domácí práce žáků by měla být zaměřena na opakování a probírání nezbytného nového učiva v redukované podobě. Snad se nám to povede, učitelé se opravdu snaží. Chápeme obrovské nároky, které jsou tímto na vás kladeny, a to nejen časové ale i materiální. Přesto vás znovu žádáme o spolupráci při domácí přípravě, dohlédněte prosím na své děti, aby se škole denně věnovaly. Co nezvládneme probrat letos, přesuneme na příští školní rok … :o)

Zápis do prvních tříd bude probíhat bez přítomnosti dětí, tedy pouze formálně. V současnosti řešíme technikálie, budoucí prvňáčci budou informováni o způsobu zápisu v nejbližší době.

Přijímací zkoušky na SŠ se budou určitě konat, předpokládáme v 1. polovině června a pouze jednokolově.

Prázdniny se vláda v současnosti zkracovat nechystá.

Vážení rodiče, děkujeme za spolupráci a podporu … vaše ZŠVD