Kvě 05

Zápis 2021 – Výsledky

Vážení rodiče, výsledky zápisu dětí do prvního ročníku ZŠVD školního roku 2021/2022 najdete ZDE.

Rozhodnutí o přijetí se automaticky neposílá, je součástí spisu o přijímacím řízení. Pokud potřebujete vystavit rozhodnutí pro osobní účely, kontaktujte prosím kancelář školy.

Děkujeme za důvěru, sledujte prosím naše webové stránky, kde budeme průběžně zveřejňovat informace týkající se našich budoucích prvňáčků… :o)

…vaše ZŠVD

Dub 07

Výuka od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, protože už je konečně líp, rozhodla Vláda o částečném znovuobnovení prezenční výuky. Od pondělí 12. 4. 2021 se v rotačním schématu vrátí do školy žáci 1. stupně, ostatní žáci pokračují v distančním vzdělávání. Prezenční výuku zahájí B třídy v 1. – 5. ročníku, sraz je v 7,45 hodin před školou, kde si třídy přeberou třídní učitelky. Podmínkou návratu žáků do škol je pravidelné testování, které bude probíhat 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Všechny potřebné informace k výuce i testování najdete v dokumentu Organizace výuky od 12. 4. 2021 a přiložených infoletácích.

… vaše ZŠVD

Testovani-letak-pro-rodice
Testovani-letak-pro-zaky
Testovani-letak-singclean

Bře 30

Zápis do 1.ročníku 2021/2022

Vážení rodiče předškoláků, zápis do 1. ročníku ZŠVD prosím proveďte prostřednictvím aplikace ZápisyOnline, kliknutím na odkaz pod textem. Aplikace je přístupná od 1. do 30. dubna 2021. Po provedení zápisu prosím nezapomeňte doručit do školy vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí. O způsobu doručení budete informováni aplikací e-mailem po vyplnění a odeslání žádosti. Více informací naleznete také v dokumentu Organizace a průběh zápisu na ZŠVD pro školní rok 2021/2022 v záložce Zápis do 1.ročníku.

… vážíme si Vašeho zájmu o naši školu a těšíme se na budoucí spolupráci i na naše nové prvňáčky :o)

… vaše ZŠVD

Bře 10

Zápis budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, zákonní zástupci, letošní ZÁPIS dětí k plnění povinné školní docházky na ZŠVD bude na základě doporučení MŠMT probíhat opět bez osobní přítomnosti dětí a to ve dnech 1. – 30. dubna 2021 prostřednictvím aplikace ZápisyOnline. Více informací naleznete v dokumentu Organizace a průběh zápisu, který naleznete spolu s dalšími dokumenty v záložce Zápis do 1. ročníku.

Pro zájemce plánujeme prostřednictvím aplikace Google-Meet uspořádat v pondělí 29. března 2021 besedu, na které se dozvíte všechny potřebné informace o škole i samotném zápisu. Na besedu se můžete přihlásit e-mailem na adresu: skola@zsvd.cz , po té Vám budou zaslány potřebné údaje k připojení.

Vážení rodiče, těšíme se na bezproblémový průběh zápisu, sledujte prosím naše www stránky, kde budeme průběžně zveřejňovat potřebné informace

… vaše budoucí ZŠVD :o)

Bře 09

Regioklub

Vážení senioři, v rámci našeho Regioklubu a ve spolupráci se spolkem Moudrá sovička Vám nabízíme společné semináře zaměřené na využívání nových technologií. Více informací najdete v záložce Regioklub.

Bře 04

Distanční výuka

Vážení rodiče, na základě vládních opatření a uzavření škol budeme po jarních prázdninách všichni pokračovat v distančním vzdělávání. Opatření zatím platí do 21.3.2021, ale … ???

Děkujeme za spolupráci při vzdělávání, Vaší podpory a pomoci při výuce si nesmírně vážíme.

… vaše ZŠVD

Úno 24

Uzavření třídy 1.B

Vážení rodiče, z důvodu nařízené karantény KHS pro žáky a pedagogy třídy 1.B je tato třída z provozních důvodů od čtvrtku 25. do pátku 26. 2. 2021 uzavřena.

Pro případné potvrzení pro potřeby ČSSZ kontaktujte kancelář školy. Omlouváme se za komplikace.

… vaše ZŠVD :o(

Úno 23

Volby do školské rady

Vážení rodiče, děkujeme Vám za hlasování ve volbách Vašich zástupců do školské rady ZŠVD pro období 2021-2024, které proběhlo minulý týden prostřednictvím platformy Survio. Celkem hlasovalo 181 rodičů, což představuje asi 39% oprávněných voličů. Za členy, kteří Vás v nadcházejícím období budou zastupovat ve školské radě, byli zvoleni pan Martin Kelnar a paní Zuzana Kalabusová.

Děkujeme všem kandidátům za účast ve volbách a těšíme se na aktivní spolupráci s nově zvolenými zástupci.

… vaše ZŠVD

Led 28

Vysvědčení

Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci při distanční výuce, moc si vážíme Vaší pomoci. Hodnocení výsledků vzdělávání Vašich dětí za 1.pololetí naleznete v informačním systému Bakalář – žákovská knížka. Fyzické předání vysvědčení (výpisu za 1.pololetí včetně slovního hodnocení) proběhne po návratu dětí do školy. Přejeme pohodové pololetní miniprázdniny

… vaše ZŠVD

Led 13

Online třídní schůzky-vycházející žáci

Vážení rodiče,  

vzhledem k tomu, že v současné situaci nemáme možnost uspořádat klasické třídní schůzky s informacemi o přihláškách, přijímacím řízení atd., uděláme je online formou. 

Online třídní schůzky proběhnou v pondělí 18.1.2021 v 17 hodin přes aplikaci Teams (kterou používají vaše děti k distanční výuce), schůzka proběhne v týmu „Vycházející žáci“.  

Během schůzky budete seznámeni: 

  • Vyplňování a odevzdávání přihlášek 
  • Organizace přijímacího řízení na školách 
  • DOD, individuální prohlídky škol 
  • Online burza středních škol 
  • Různé  

Radana Dokoupilová 
výchovný poradce ZŠVD